Αρχική | Προφίλ | Επικοινωνία
pastaboukis.gr
 
 
 
 
Δήμος Ωρωπού
 
Πολιτεία
 
Πολιτισμός
 
Γεύσεις
 
Ταξίδια
 
Τρόπος Ζωής
 
Χρήσιμα Τηλέφωνα
Αρχική » Δήμος Ωρωπού » Δημοτικά Νέα
09-07-2018 06:55
Δήμος Ωρωπού: Αποδοχή δωρεάς και παραλαβή γεωργικού ελκυστήρα από τον Σύνδεσμο Πάρνηθας!

Την Παρασκευή 6 Ιουλίου 2018, ο Δήμαρχος Ωρωπού κ.Θωμάς Ρούσσης, παρευρέθηκε στην παράδοση και την παραλαβή γεωργικού ελκυστήρα, με ειδικό εξάρτημα καταστροφέα, ενός ειδικού μηχανισμού για την αποψίλωση αγριάδας και κοπής ξερών χόρτων.

Ένα χρήσιμο γεωργικό μηχάνημα που θα χρησιμοποιηθεί από την Υπηρεσία Καθαριότητας του Δήμου μας, προκειμένου να καθαριστούν κοινόχρηστοι χώροι και οικόπεδα, καθώς και πέριξ των οδικών αρτηριών σε όλες της Δημοτικές Ενότητες του Δήμου.


Παρόντες με το Δήμαρχο Ωρωπού, ήταν ο Αντιδήμαρχος Αυλώνα κ.Σιδέρης Χρήστος και οι εκπρόσωποι από τον Σύνδεσμο Πάρνηθας, ο Πρόεδρος κ.Καμπόλης Δημήτρης και ο Αντιπρόεδρος κ.Λαζάρου Βασίλης.

Σε ένα σύντομο ιστορικό, πρέπει να αναφέρουμε πως με το 395/08-05-2018 έγγραφό του (αριθ. εισερχομένου Πρωτ. Δήμου Ωρωπού: 10308/08-05-2018), ο Σύνδεσμος Δήμων & Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ ΠΑ) αιτήθηκε τη σύνταξη μελέτης για την Προμήθεια ενός τροχοφόρου γεωργικού ελκυστήρα με 4 τροχούς, καθότι δε διέθετε το απαιτούμενο προσωπικό για την σύνταξη της σχετικής μελέτης

Ο Δήμαρχος, με τη με αριθ. 1/10-05-2018 εντολή του αιτήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης την σύνταξη της εν λόγω μελέτης.
Ακολούθως, η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών, Υπηρεσίας Δόμησης, Καθαριότητας και Ανακύκλωσης σύνταξε την από 14-05-2018 τεχνική έκθεση με τίτλο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΕΛΚΥΣΤΗΡΑ προϋπολογισμού 19.758,00€ μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, η οποία διαβιβάστηκε στον Σύνδεσμο Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ ΠΑ) με το με αριθ. πρωτ. 10308/15-05-2018 έγγραφο του Δημάρχου Ωρωπού σε δύο (2) πρωτότυπα αντίγραφα.


Με το με αριθ. Πρωτ. 486/16-05-2018 (αριθ. εισερχομένου Πρωτ. Δήμου Ωρωπού: 11281/18-05-2018) ο Σύνδεσμος Δήμων και Κοινοτήτων για την Προστασία της Πάρνηθας (ΣΥΝ ΠΑ) αιτήθηκε να προτείνει ο Δήμος Ωρωπού τρεις (3) υπαλλήλους με τους αναπληρωτές τους, προκειμένου να συγκροτήσει αρμοδίως με τη σειρά του την επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της εν λόγω προμήθειας, καθώς δεν διαθέτει δικό του προσωπικό.


Από το Γραφείο Τύπου

του Δήμου Ωρωπού

« Επιστροφή
pastaboukis.gr
Newsleter